U bevindt zich hier:

Disclaimer

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.
Bert Ooms Verhuizingen heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Wij garanderen niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Bert Ooms Verhuizingen wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd zonder dat zij hiertoe verplicht kan worden.
Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Bert Ooms Verhuizingen niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Bert Ooms Verhuizingen wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.
Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze en andere website(s) komen uitsluitend toe aan Bert Ooms Verhuizingen of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Bert Ooms Verhuizingen is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.
Informatie die per e-mail of deze website via internet naar Bert Ooms Verhuizingen wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in de privacystatement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.
Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, het privacystatement en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

contact

Erkende Verhuizer

Bij een Erkende verhuizer bent u verzekerd van gedegen opgeleide medewerkers en een gegarandeerde verhuizing door ervaren medewerkers.